బల్ల గుద్ది చెప్తున్నా షుగర్ శరీరంలో ఉండదు -#diabetes #sugar -dr T Venu Gopal | @godavarihealth